00 kč

Co může způsobit nedostatečné osvětlení v dětském pokoji?

Která je ta věc, která nesmí chybět ani na jednom pracovním stole žádného malého či velkého žáka? Absence čehož může vést k poruchám v koncentraci, k nepohodlí, ba co víc, může způsobit i zhoršení zraku dítěte? Případně kvůli jejich mimořádně nízké kvalitě se může stát, že se dítě rychle unaví, bude bez nálady a i škola mu půjde těžko?

Časné stmívání se je charakteristické pro značnou část školního roku. Nesprávné řešení nedostatečného osvětlení může způsobit potřebu brýlí! Vyhněte se tomu správnou volbou stolní lampy!

Blíží se Vánoce. Brzy bude pravá zima. Dny jsou buď deštivé, nebo zachmuřené; a spíše se také stmívá. Tma bude specifická pro odpolední hodiny po dlouhé měsíce, možná i během dne. Bohužel kvůli odpolednímu a víkendovému učení - často i přes den - se nemůžeme vyhnout koupi jedné "poctivé" a dobré světlo poskytující stolní lampy.

Koupě stolní lampy se nemusí soustřeďovat výlučně jen na konec srpna, případně na začátku září. Vždyť možnost výměny jedné méně vhodné lampy nižší kvality, kterou jsme si pořídili jen tak narychlo při začátku školního roku je nám kdykoliv k dispozici.

Ba co víc, blížícími se Vánocemi může jít o dobrý vánoční dárek ukrytý na dně jedné z krabic.

Proč je to tak důležité?

Dobrý zrak je základem k dosažení dobrých výsledků ve škole, protože alespoň 80% informací získává dítě ve škole právě prostřednictvím oka. Pokud sedí příliš daleko od tabule, nebo pokud na ni nevidí dobře, má již hned nevýhodu v procesu učení.

U čtvrtiny dětí ve školním věku je velmi častý výskyt různých typů poruch vidění. Krátkozrakost, dalekozrakost, šilhavost.

Na jejich vzniku se podílí dlouhodobé sledování obrazovek, či telefonního displeje, ale přispívá k tomu i špatná viditelnost.

Problém se objeví rychle

Dítě drží knížku během čtení příliš blízko k sobě; ve škole sedí jedině v první řadě, protože pokud sedí dál, tak se musí na tabuli šklebit; výsledky ve škole se mu zhoršují; po menší práci je unavený, bolí ho hlava, má nevolnost. Nerad čte, nebo je bez nálady, mnohdy si tře oči, často mrká.

Běžné příznaky zrakového postižení u dětí se mohou projevit již v průběhu několika měsíců.

Není jedno, z jakých základních prvků vytvoříme prostor pro učení

Pokud chodí vaše dítě do školy, tak musí mít na učení a kreslení zajištěno to správné osvětlení. Nestačí myslet pouze na design pracovního stolu, zda na pohodlnost židle - protože pokud chceme vytvořit dokonalý prostor pro učení - tak musíme zároveň zajistit i vhodný zdroj světla.

Pokud na stůl dopadá příliš málo denního světla, tak jsme nuceni zajistit jeho náhradu uměle. Pokud pracovní deska není dostatečně osvětlena, nemusí to trvat dlouhé měsíce, aby to vedlo ke zhoršení zraku u dítěte.

Nemluvě o počítači ...

Světlo vašich očí? Myslete na svůj zrak!

Dnes je již používání počítače pro školní děti samozřejmostí. Ale také, jak u dospělých, časté sledování monitoru způsobuje, že oči jsou bolestivé a unavené.

V "lékařské terminologii" se tento jev označuje jako syndrom počítačového vidění (CVS), mezi jeho nejčastější příznaky patří: bolest hlavy, suché oko, svědění oka a i závratě. Mnoho zdravotnických portálů poskytuje různé typy, jak tomuto jevu předejít, ale skoro všechny z nich uvádějí jeden velmi důležitý faktor: používání stolní lampy, která poskytuje dostatečné světlo, a která zároveň nezatěžuje oči.

K pracovním činnostem jen osvětlení vysoké kvality

Stejně, jak moc je pro dospělé důležité optimální osvětlení na pracovišti, stejně pro nás nesmí být druhořadé ani minuty, zda hodiny našich ratolestí, kdy se doma věnují učení.

Ba co víc, kvůli práci s počítačem, a kvůli zvyšujícímu se riziku, které vede v zaměstnání ke zhoršení zraku, byly přijaty legislativní úpravy ochrany zdraví zaměstnanců při práci s počítačem. Minimální bezpečnostní a zdravotní požadavky pro práci se zobrazovacími jednotkami upravuje zákon č. 276/2006 Sb., Který stanoví pro interiérové pracoviště osvětlení o hodnotě 500 luxů - především na práci spojenou s čtením a psaním, s psaním na stroji, se zpracováním údajů.

Otázka našeho zraku není hračkou. Platí to hlavně pro naše děti. Vždyť mi jsme zodpovědní za jejich zdraví.

Čím můžete chránit zrak svých dětí? Zvolte si do dětského pokoje, či do studentského koutku stolní lampu té správné kvality!

Svítí pouze tam, kam potřebujeme!

Jsou k dispozici v různých typech, v různých barvách, ať už s tradiční žárovkou, nebo s halogenovou, případně s moderním LED-em. A nemluvě o touhách dětí – i o šílenství za nejnovějším hrdinou -, které rovněž ovlivňuje výběr lampy.

Který si máte vybrat? Tak, tradiční žárovky se pomalu vytrácejí z každodenního života a nahrazují jejich osvětlení s LED-em. Ale proč jsou tyto tak výhodné?

Výhody světel LED

LED svítidla kromě toho, že jsou z dlouhodobého hlediska mnohem levnější - nakolik jsou energeticky nenáročné, spotřebují až o 50-80% méně energie než tradiční lampy - kromě toho nemají topnou dobu, po zapnutí poskytují hned plnou svítivost. Přitom se snadněji regulují a mají delší životnost.

Ale jejich nejdůležitější charakteristikou je, že poskytují i teplejší i chladnější odstíny světla. Kromě toho zajišťují rozptýlené nebo zaostřené světlo, podle zvoleného typu. Proto jejich správným výběrem nabízejí dokonalé osvětlení ať už k práci, k učení, nebo k četbě. Nezatěžují zrak tak velmi, jako tradiční lampy.

Pracovní lampa - Na co dbát při jejich výběru?

Pokud stojíš před výběrem stolní lampy, vyplatí se zohlednit i takové kritéria, která mohou být důležité z hlediska věku dítěte. Tyto byste možná nezohledňovaly už jako dospělý.

Stolní lampa je tehdy nejbezpečnější, pokud stojí stabilně, takto se můžeme vyhnout následkům hyperaktivních dětí, jako jsou zranění vzniklé v důsledku pořezání nebo popálení se, popřípadě zásahem elektrického proudu. Základní podmínkou při jejím výběru musí být její schopnost zajistit koncentrované osvětlení, jakož i schopnost nastavit její hlavici.

Při jejím umístění je vhodné dbát o to, aby byla stolní lampa položena na opačné straně, než kterou rukou dítě píše, aby se při psaní nevytvářel stín. Takto poskytuje pro pracovní plochy dokonalé osvětlení.

Designová, ale zároveň zdravotně vyhovující, tak svou funkci dokonale zabezpečující stolní lampa je nepostradatelnou součástí pracovního stolu.

LED lampy je dostat v různém designu. Proto ani postavičky z pohádek, ani žádné výjimečně či troufale vypadající lampy nejsou překážkou pro učení v těch správných podmínkách.

Prohlédněte si naši nabídku stolních lamp!